Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/9/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. pověřuje

následující členy Rady MČ Praha 10 k podpisu doložky dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění:

 

Renatu Chmelovou, starostku (VLASTA)

Ing. Janu Komrskovou, 1. místostarostku (Piráti)

MgA. Davida Kašpara, místostarostu (VLASTA)

Ing. Petra Beneše, místostarostu (Piráti)

Filipa Humplíka, místostarostu (ODS)

Ing. arch. Martina Valoviče, místostarostu (ODS)

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., uvolněnou členku rady (VLASTA)

Mgr. Michala Kočího, uvolněného člena rady (Piráti)

Olgu Koumarovou, uvolněnou členku rady (ODS)

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení