Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/15/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Zřizovací listinu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Sámova 7, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

       1. JUDr. Radmile Kleslové, starostce

1. 1. podepsat Zřizovací listinu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Sámova 7 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 20. 2. 2015

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-132024/2014

Zpět na začátek usnesení