Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 – 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/14/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě městské části Praha 10

1.1 zajistit zpracování a vystavení dokladů pro poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu a její vyplacení žadatelům schváleným dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 28. 2. 2015

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel:  Doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:     P10-126758/2014

Zpět na začátek usnesení