Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10, včetně jednacího řádu jeho výborů

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/1/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 10 a Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. JUDr. Radmile Kleslové, starostce

1.1. podepsat Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 10 a Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 1. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:    P10-008101/2015

Zpět na začátek usnesení