Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/13/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP, schválených usnesením č. 27/22/2014 Zastupitelstva městské části Praha 10 ze dne 8. 9. 2014, ve smyslu důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel:  Doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:     P10-003825/2015

Zpět na začátek usnesení