Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad Vodovodem 595/23, oprávněnému nájemci

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/9/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, panu *******, trvale bytem Praha 10, *******, za kupní cenu rovnající se nejvyšší nabídkové ceně předložené v rámci elektronické aukce, tj. 15 200 000 Kč

 

II. ukládá

  1. Radě městské části Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvu na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, panu *******, trvale bytem Praha 10, *******, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

Kontrolní termín: 30. 4. 2015

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: Doc Ing. David, PhD., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-128775/2014

Zpět na začátek usnesení