Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25, rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/8/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu  záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25, rozděleného na jednotky

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 v bodě I.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a s uzavřením smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25 Praha 10, v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

*******

505 003,-

*******

*******

*******

505 003,-

*******

*******

*******

865 306,-

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

*******

525 261,-

*******

*******

*******

515 132,-

*******

*******

*******

752 440,-

*******

*******

*******

1 065 716,-

*******

*******

*******

515 132,-

*******

*******

*******

752 440,-

*******

*******

*******

1 065 716,-

*******

*******

*******

515 132,-

*******

*******

*******

-

*******

*******

*******

752 440,-

*******

*******

*******

-

*******

*******

*******

1 065 716,-

*******

*******

*******

-

*******

*******

*******

515 132,-

*******

*******

*******

752 440,-

*******

*******

*******

1 065 716,-

*******

*******

*******

515 132,-

*******

*******

*******

752 440,-

*******

*******

*******

1 065 716,-

*******

*******

*******

762 424,-

*******

*******

*******

593 270,-

*******

*******

*******

-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5. 2. 3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: Doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-096015/2014

Zpět na začátek usnesení