Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem, rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/7/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

    část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

*******

376 380

*******

*******

*******

774 180

*******

*******

*******

841 500

*******

*******

*******

 

*******

*******

*******

368 730

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

*******

333 540

*******

*******

*******

358 020

*******

*******

*******

835 227

*******

*******

*******

582 930

*******

*******

*******

1 451 817

*******

*******

*******

374 850

*******

*******

*******

1 418 157

*******

*******

*******

 

*******

*******

*******

1 491 597

*******

*******

*******

374 850

*******

*******

*******

552 330

*******

*******

*******

544 680

*******

*******

*******

1 265 157

*******

*******

*******

 

*******

*******

*******

845 937

*******

*******

*******

437 580

*******

*******

*******

520 200

*******

*******

*******

1 286 577

*******

*******

*******

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-132217/2014

Zpět na začátek usnesení