Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/1/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. konstatuje,

že slib člena Zastupitelstva městské části Praha 10 složili členové:

 

1.

Mgr. Ivana CABRNOCHOVÁ

2.

Ing. Jana ČUNÁTOVÁ

3.

doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D.

4.

Karel DUCHEK

5.

Mgr. et Mgr. Pavlina HÁJKOVÁ

6.

Mgr. Tereza HAUFFENOVÁ

7.

Mgr. Jana HOLCOVÁ

8.

Renata CHMELOVÁ

9.

JUDr. PhDr. Oldřich CHODĚRA

10.

MUDr. Markéta JIRÁSKOVÁ

11.

Ing. Robert KELLER

12.

JUDr. Radmila KLESLOVÁ

13.

Bc. Jana KOMRSKOVÁ

14.

JUDr. Lubomír LEDL

15.

Ing. Dagmar LEŠENAROVÁ

16.

Bc. Radek LOJDA

17.

JUDr. Magdaléna LUKOVIČOVÁ

18.

Mgr. Pavel MAREŠ

19.

Ing. Milan MARŠÁLEK

20.

Ing. Jan MORAVEC, Ph.D.

21.

Ing. Martin MORAVEC

22.

Mgr. Milan MRAČEK

23.

RNDr. Miloslav MÜLLER, Ph.D.

24.

Ing. Michal NAROVEC

25.

Ing. Jindřich NEPEVNÝ

26.

Ing. Vladimír NOVÁK

27.

Hana NOVÁKOVÁ

28.

Ing. Tomáš PEK, S.E.

29.

Kateřina PEŠTOVÁ

30.

Bc. Markéta PETROVÁ

31.

Pavel PLESNÍK

32.

Mgr. Ondřej POČAROVSKÝ

33.

Lukáš RÁZL

34.

Ing. Milan RICHTER

35.

PhDr. Olga RICHTEROVÁ

36.

Ing. Jan ŠNAJDR

37.

Jaroslav ŠTĚPÁNEK

38.

Ing. Zdeněk VÁVRA, Ph.D.

39.

Jiřina VONDRÁKOVÁ

40.

Mgr. Bohumil ZOUFALÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení