Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 25.9.2023
Číslo usnesení: 5/1/2023
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  volí

do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 v souladu s ustanovením § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tyto kandidáty:

 

  1. JUDr. Dagmar Hanzalovou
  2. PhDr. Petra Kaplana
  3. RNDr. Pavla Kopřivu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Čásenský, předseda Návrhového výboru

Číslo tisku:    P10-366984/2023

Zpět na začátek usnesení