Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.9.2023
Číslo usnesení: 5/2/2023
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zánik funkce tajemníka Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10, pana Ing. Miroslava Kárníka, z důvodu ukončení pracovního poměru ke dni 31. 8. 2023

 

II. volí

do funkce tajemnice Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10 Mgr. Adriánu Matisovou, s účinností od 26. 9. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, tajemnice

Číslo tisku :   P10-349395/2023

Zpět na začátek usnesení