Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/14/2023
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:       Ing. Pek, S.E, 1. místostarosta

Číslo tisku:      P10-123244/2023

Zpět na začátek usnesení