Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 39.

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/15/2023
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 39., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II.  schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 39., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

b) prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 39., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b). tohoto usnesení a zajistit jejich uzavření s kupujícími

 

Termín: 30. 9. 2023

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:      P10-090687/2023

P10-145631/2023

Zpět na začátek usnesení