Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/15/2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, obec Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 v k. ú Vinohrady, obec Praha

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3//2023
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: stazen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení