Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na opravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 713, č. o. 11, k. ú. Vršovice, obec Praha

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/7/2023
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka mezi všemi vlastníky jednotek na LV 11547 k. ú. Vršovice, obec Praha, ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-121210/2023

Zpět na začátek usnesení