Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na aktualizaci ceny na opravu schodiště a průchodu domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/6/2023
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ č. 28/17/2022 ze dne 28. 2. 2022 k návrhu na aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10, v bodě II. a) a b)

 

II. schvaluje

a) aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10, ve znění dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

 

b) uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu schodiště a průchodu č. 2021/OMP/1650 ze dne 23. 3. 2022 s vlastníky zapsanými na LV č. 7287, k. ú. Vršovice, obec Praha, ve znění dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

 

c) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu schodiště a průchodu s vlastníky zapsanými na LV č. 7287, k. ú. Vršovice, obec Praha, ve znění dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu schodiště a průchodu č. 2021/OMP/1650 ze dne 23. 3. 2022, dle bodu II. b) tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2023

 

- 2 -

 

 

 

1.2. zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na opravu schodiště a průchodu, dle bodu II. c) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-066636/2023

Zpět na začátek usnesení