Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/5/2023
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

a) uzavření Dohody o vzájemné spolupráci s paní ********, a panem ********, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

b) uzavření Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích s paní ********, a panem ********, ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření Dohody o vzájemné spolupráci dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2023

 

1.2. zajistit uzavření Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-120866/2023

Zpět na začátek usnesení