Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/4/2023
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. změnu rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    provést změnu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Termín: 28. 4. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  O. Koumarová, místostarostka

Číslo tisku:      P10-124158/2023

                        P10-148081/2023

 

Zpět na začátek usnesení