Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh aktualizace Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/3/2023
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) změny Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) text Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

vše s účinností ode dne následujícího po ukončení 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

II. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, starostovi

1.1. podepsat Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schválený dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 21. 4. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Čásenský, předseda Návrhového výboru

Číslo tisku:   P10-144179/2023

Zpět na začátek usnesení