Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyslovení souhlasu s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. do fondu investic této příspěvkové organizace

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 812

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 3 000 000 Kč z rezervního fondu Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., do fondu investic této příspěvkové organizace dle žádosti MUDr. Václava Ptáčka, ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

1.1.    informovat ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; zdravotnictví

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     LDN Vršovice, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-426152/2021

 

Zpět na začátek usnesení