Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8040)

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 810

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8040) dle následující tabulky:

 

  1. snížení

Snížení výdajové části z paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy s ÚZ 000000014 - Neinvestiční finanční prostředky na úhradu nákladů sociálních pohřbů

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

1051

6409

5901

000000014

-5,9

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Pohřebnictví a položce Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu s ÚZ 000000014 - Neinvestiční finanční prostředky na úhradu nákladů sociálních pohřbů

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0851

3632

5811

000000014

+5,9

 

 

 

- 2 -

 

 

II.    ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1. provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-425754/2021

 

Zpět na začátek usnesení