Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 za druhé pololetí školního roku 2020/2021

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 811

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 za druhé pololetí školního roku 2020/2021, a to žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. neschvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 za druhé pololetí školního roku 2020/2021, a to žadateli dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

  1. uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2021 za druhé pololetí školního roku 2020/2021 se žadateli dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 22. 11. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; projekty MČ Praha 10; sociální oblast

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-423921/2021

 

Zpět na začátek usnesení