Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 813

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 329 ze dne 18. 5. 2021 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v bodě II. 1.1., do 30. 11. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         samospráva; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-419745/2021

 

Zpět na začátek usnesení