Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zřízení bankovního účtu v české měně s názvem „Spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10“

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 806

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

zřízení nového bankovního účtu MČ Praha 10 v české měně vedeného u České spořitelny, a. s., včetně podpisových vzorů s názvem „Spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10“

 

II.   ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    podepsat dispoziční oprávnění k nově zřízenému účtu MČ Praha 10 jménem statutárního zástupce

 

Termín: 30. 11. 2021

 

2. Ing. Smělé, vedoucí OEK

2.1.    zajistit zřízení nového bankovního účtu MČ Praha 10 v české měně vedeného u České spořitelny, a. s., včetně podpisových vzorů s názvem „Spolupráce pro rozvoj MČ Praha 10“

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         R. Chmelová, starostka; Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-431743/2021

Zpět na začátek usnesení