Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 33.

Datum přijetí: 20.9.2021
Číslo usnesení: 25/5/2021
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 33., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II.  schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 33., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 33., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Na Spojce/

Vršovice

731

1

731/02

1+1

3 067 000

3 067 000

*******

*******

2

Průběžná/

Strašnice

1827

65

1827/7

2+1

4 003 000

4 900 000

*******

*******

3

Na Míčánkách/

Vršovice

435

1

435/15

3+1

6 525 000

7 530 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

4

Jerevanská/

Vršovice

1067

1

1067/3

3+1

6 404 000

6 800 000

*******

*******

5

Žitomírská/

Vršovice

743

24

743/10

1+0

2 093 000

3 111 750

*******

*******

6

Francouzská/

Vinohrady

549

54

549/5

1+1

3 003 000

4 900 000

*******

*******

7

Vladivostocká/

Vršovice

1293

19

1293/6

2+1

5 050 000

6 080 000

*******

*******

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. b) tohoto usnesení

                                                                               Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-293443/2021

Zpět na začátek usnesení