Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 20.9.2021
Číslo usnesení: 25/10/2021
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 38, IČ 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

  1. ukládá
  1.  Ing. Komrskové, 1. místostarostce

1.1. podepsat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., o změně stanov schválené dle bodu I. tohoto usnesení, a to formou notářského zápisu

 

                                                                                              Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-377264/2021

Zpět na začátek usnesení