Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu k účasti na řádné valné hromadě společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 711

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady dne 29. 9. 2021 společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

neúčast zástupců MČ Praha 10 na řádné valné hromadě společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČO 000 11 789 se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, konané dne 29. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; různé

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-395557/2021

 

Zpět na začátek usnesení