Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2040) určené na výkon sociální práce

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 481

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. snížení rozpočtu ve výdajové části

Snížení ORJ 1091 Vnitřní správy, paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 13015 Výkon sociální práce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1091

6409

5901

 000013015

 

-3 618,6

 

  1. zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení ORJ 0991 Vnitřní správy, paragrafu 6171 Činnost místní správy, ÚZ 13015 Výkon sociální práce

 

ba)  zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech s ÚZ 13015 Výkon sociální práce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5011

000013015

 

2 674,6

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení položky 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti s ÚZ 13015 Výkon sociální práce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5031

000013015

 

663,3

 

bc)  zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení položky 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění s ÚZ 13015 Výkon sociální práce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5032

000013015

 

240,7

 

bd)  zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení ORJ 0991 Vnitřní správy, paragrafu 6171 Činnost místní správy, zvýšení položky 5167 Služby školení a vzdělávání s ÚZ 13015 Výkon sociální práce

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6171

5167

000013015

 

40,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé vedoucí OEK

1.1.    zajistit zvýšení rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 25. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Urbánek, pověřený ved. OHS

Číslo tisku:      P10-242103/2021

 

Zpět na začátek usnesení