Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/4/2021
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 2 397 000 Kč spolku YMCA Praha, IČO 265 29 122, se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členovi RMČ
    1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 25. 6. 2021

 

  1. Radě MČ Prahy 10
    1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy schválené dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 15. 7. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. zajistit poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2021 v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-222194/2021

Zpět na začátek usnesení