Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/18/2021
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy, mezi MČ Praha 10 a PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10, IČO 272 05 703, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členovi RMČ

1.1. podepsat Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem schválenou dle bodu  I. tohoto usnesení

                                                                         Termín: 25. 6. 2021

 

2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem schválené dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 7. 7. 2021

 

2.2. zajistit realizaci Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem schválené dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-219463/2021

Zpět na začátek usnesení