Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24//2021
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: stazen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení