Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24//2021
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: stazen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení