Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa v Malešickém parku, Praha 10“

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 472

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. vyhodnocení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa v Malešickém parku, v Praze 10“
  2. uzavření smlouvy o nájmu části pozemku k podnikání se společností Produkční AF, s. r. o., IČO 035 25 325, se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. podepsat smlouvu o nájmu pozemku k podnikání se společností Produkční AF, s.r.o., IČO 035 25 325, se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-239913/2021

 

Zpět na začátek usnesení