Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/5/2021
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace (QI 63-01-12) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici

1.1. zajistit vydání upravených Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace (QI 63-01-12) dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                               Termín: 28. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-015529/2021

Zpět na začátek usnesení