Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/4/2021
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

a) záměr prodeje bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku s oprávněnými nájemci, dle níže uvedené tabulky, v souladu se schválenou změnou prováděcích předpisů privatizace bytového fondu

 

Adresa

číslo BJ dle PV

k. ú.

28. pluku 464/39

464/18

Vršovice

Taškentská 1414/6

1414/20

Vršovice

Moskevská 771/66

771/04

Vršovice

Jakutská 422/6

422/14

Vršovice

Minská 773/8

773/07

Vršovice

Na Louži 1027/12

1027/5

Vršovice

Na Louži 1308/23

1308/23

Vršovice

Ruská 706/72

706/07

Vršovice

 

 

b) záměr prodeje funkčně souvisejícího spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1305/6, k. ú. Vršovice, který se váže k jednotce 464/18, k. ú. Vršovice

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-015531/2021

Zpět na začátek usnesení