Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/3/2021
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) změnu Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného městská části Praha 10 (prodej jednotek) schváleného Zastupitelstvem městské části Praha 10 usnesením č. 11/29/2008 ze dne 4. 12. 2008 (QI 63-01-10), ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

b) změnu Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech, které jsou součástí stavebnětechnických celků, v nichž došlo k prodeji části bytových jednotek schváleného Zastupitelstvem městské části Praha 10 usnesením č. 4/12/2011 ze dne 2. 5. 2011 (QI 63-01-19), ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

c) změnu Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům schváleného Zastupitelstvem městské části Praha 10 usnesením č. 11/28/2012 ze dne 25. 6. 2012 (QI 63-01-24), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-015524/2021

Zpět na začátek usnesení