Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B v roce 2021

Datum přijetí: 21.12.2020
Číslo usnesení: 21/3/2020
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

přihlášení MČ Praha 10 jakožto zájemce o vstup do kategorie B metody MA21 v roce 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 2 –

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Renata Chmelová, starostka

Číslo tisku:     P10-208229/2020

Zpět na začátek usnesení