Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích

Datum přijetí: 9.11.2020
Číslo usnesení: 20/6/2020
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-155127/2020

Zpět na začátek usnesení