Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje

Datum přijetí: 9.11.2020
Číslo usnesení: 20/5/2020
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s návrhem vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

text dopisu MČ Praha 10 pro ÚZR MHMP ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, místostarostovi,

1.1. zaslat vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve smyslu bodu I., ve znění dle bodu II. tohoto usnesení, Odboru územního rozvoje MHMP

Termín: 13. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:   Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:      P10-150809/2020

Zpět na začátek usnesení