Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa

Datum přijetí: 21.12.2020
Číslo usnesení: 21/7/2020
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

1.1. předložit ZMČ informaci o realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa za rok 2021

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-166674/2020

Zpět na začátek usnesení