Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020

Datum přijetí: 9.11.2020
Číslo usnesení: 20/2/2020
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. Změnu rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 2. Změnu rozpočtu příjmů, výdajů a financování MČ Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
 3. Změnu rozpočtu výdajů dle odvětví MČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
 4. Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci MŠ Přetlucká ve výši 250 tis. Kč.
 5. Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci MŠ Tuchorazská ve výši 200 tis. Kč.
 6. Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Brigádníků ve výši 400 tis. Kč.
 7. Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Břečťanová ve výši 287 tis. Kč.
 8. Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jakutská ve výši 150 tis. Kč.
 9. Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Nad Vodovodem ve výši 500 tis. Kč.
 10. Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ U Roháčových kasáren ve výši 477 tis. Kč.
 11. Limit prostředků na platy zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, Praha 10 pro rok 2020 v objemu 44 500 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 3 200 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je 82.

 

 

- 2 -

 

 

 • Limit prostředků na platy zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 pro rok 2020 v objemu 110 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 000 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je 250.
 • Upravený plán zdaňované činnosti na rok 2020 dle upravené přílohy č. 4 předloženého materiálu.

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit změnu rozpočtu na rok 2020, změnu rozpočtu příjmů, výdajů, financování, výdajů dle odvětví MČ Praha 10, změny odvodů z fondu investic, změny limitů prostředků na platy, ostatní osobní náklady a plánu zdaňované činnosti, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-127057/2020, P10-139257/2020

Zpět na začátek usnesení