Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy

Datum přijetí: 9.11.2020
Číslo usnesení: 20/3/2020
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. přijetí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 500 000 000 Kč na financování výdajů na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10“
  2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-097828/2020, P10-141866/2020

Zpět na začátek usnesení