Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 2. čtvrtletí 2020

Datum přijetí: 9.11.2020
Číslo usnesení: 20/1/2020
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2020 žadateli
  TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2020 žadateli
  Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 3. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2020 žadateli Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. a), b), c) tohoto usnesení

 

 

II. ukládá

 1. R. Chmelové, starostce
  1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Termín: 30. 11. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 1. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. d) tohoto usnesení

Termín: 15. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-078937/2020

Zpět na začátek usnesení