Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2020

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/4/2020
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2020, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit zastupitelstvu informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2020

Termín: 20. 10. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-097740/2020

Zpět na začátek usnesení