Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu tajemníka/ce Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/7/2020
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

rezignaci tajemnice Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10, Lidmily Gavlákové, na tuto funkci ke dni 31. 10. 2020

 

II. volí

do funkce tajemníka/ce Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10 Ing. Radka Vališe, s účinností od 1. 11. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, tajemnice

Číslo tisku :   P10-097412/2020

Zpět na začátek usnesení