Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/3/2020
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel: PaedDr. Sekal, místostarosta

doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-098612/2020, P10-P10-098638/2020, P10-101030/2020

Zpět na začátek usnesení