Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/14/2020
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice, Michaele Klofcové, nar. 28. 12. 1983, bytem Točitá 1729/11, Praha, o velikosti 385/15246, přináležejí k bytové jednotce 1795/3 v domě čp. 1795, k. ú. Strašnice, ul. Ke Strašnické 8, za cenu ve výši 46 820 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109, 3118/111, vše k. ú. Strašnice, dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vyhotovení a podepsání kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích s vlastníkem bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-098279/2020

Zpět na začátek usnesení