Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/15/2020
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:    P10-098529/2020

Zpět na začátek usnesení