Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o aktuálním stavu záměru Terminálu Malešice

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/26/2020
Číslo materiálu: 25
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu záměru Terminálu Malešice dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:      P10-045885/2020

Zpět na začátek usnesení