Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o záměru hl. m. Prahy – lokalita „Trojmezí“

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/25/2020
Číslo materiálu: 24
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o záměru hl. m. Prahy – lokalita „Trojmezí“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. nesouhlasí

a) s budoucí zástavbou území tzv. „Trojmezí“ v katastrálním území Záběhlice (na území MČ Praha 10) z důvodu zachování zeleně v této oblasti

b) s případnou zástavbou území celé oblasti tzv. „Trojmezí“ z důvodu zachování zeleně v této oblasti

 

III. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. iniciovat při jednáních s hl. m. Prahou vznik koncepce posílení přírodního charakteru celé oblasti tzv. „Trojmezí“

Termín: 31. 12. 2020

 

1.2. písemně informovat Mgr. Chabra, radního hl. m. Prahy, o tomto usnesení

 

Termín: 8. 6. 2020

 

1.3. informovat ZMČ o výsledcích jednání dle bodu III., 1.1. o dalším vývoji v záležitosti lokality „Trojmezí“

                                                                                Termín: 31. 1. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:     P10-030551/2020

Zpět na začátek usnesení